Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 5. maja 2020. zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.  Na dan 28. septembra 2020. broj zaposlenih veći je za 12.684 u odnosu na taj datum.

Stanje broja zaposlenih na dan 28. septembra po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama moguće je vidjeti ovdje, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.