Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05. 05. 2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. Na dan 14. 09. 2020.godine broj zaposlenih iznosi 518.537 i veći je za 10.930 u odnosu na 05. 05. 2020.godine. U odnosu na prošlosedmični objavljeni podatak, broj zaposlenih je povećan za 1.654, a povećanje se odnosi najvećim dijelom na prijavu zaposlenih u djetanosti obrazovanja. 

Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka. Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), saopćila je Porezna uprava FBiH.