Tegeltija je upoznao tokom razgovora šefa misije MMF-a u BiH Petrija o stanju u BiH u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije, te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila privreda i vratila radna mjesta.

Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg Vijeća ministara informisali da je izvjesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50 posto na 100 posto uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona eura na 330 miliona eura, te istakli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedjeljak, 6. aprila 2020. godine.

Ovom prilikom, naglašeno je da je izuzetno važno da se entiteti usaglase oko raspodjele sredstava, jer će u protivnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instrumentu.

Predsatvnici MMF-a su na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale niti informisale MMF, kao ni druge međunarodne finasijske institucije iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definisanih mjera.

Predsjedavajući Tegeltija zahvalio se predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti oko raspodjele odobrenih sredstava kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko Distriktu, saopćilo je Vijeće ministara BiH.