Federalna vlada podržala je inicijativu Sarajevskog kantona da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta Deveta transverzala u iznosu od tri miliona eura.

- Ja moram reći da je Kanton Sarajevo podnio inicijativu da se krene u kreditno zaduženje. Nakon analiza iz Federalnog ministarstva finansija, oni su kreditno sposobni. Danas smo mi prihvatili tu inicijativu i kreće se u proceduru. Sada trebaju da se formiraju timovi za pregovore. Radi se o kreditnom zaduženju od tri miliona eura. S tim da će osim tih kreditnih sredstava Kantona Sarajevo osigirati iz budžeta, kao sufinansiranje 1,5 miliona KM - rekla je Jelka Milićević, federalna ministrica finansija.

Dodaje kako je projekat sigurno nužan.

- Njihove sve aktivnosti u vezi su sa rasterećenjem saobraćaja u Kantonu Sarajevo generalno. I na određen način nastavak radova po LOT-ovima jedan, dva i tri. To je uobičajena procedura, dakle inicijativa je prihvaćena i ide se u dalje procedure - rekla je Milićević.

Deveta transverzala je primarna gradska saobraćajnica kojom je planirano povezivanje lijeve strane Općine Novi Grad sa obilaznicom grada, budućim gradskim autoputem i naseljima na desnoj strani. Ima ulogu najkraće veze za kretanje vozila iz pravca naseljenih mjesta sa desne strane Miljacke prema Alipašinom Polju i dalje prema centru grada i Ilidži.