- Mikrokreditnoj fondaciji Sani Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara 10, oduzima se dozvola za obavljanje poslova davanja mikrokredita, koja je izdata Rješenjem Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 9. septembra 2007. godine - stoji u rješenju koje je doneseno 25. maja 2021.

Upravni odbor Mikrokreditne fondacije Sani Zenica se obavezuje da u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja donese odluku o rasporedu ostatka imovine nakon izmirenja obaveza.

Žalba na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Inače, na kraju prošle godine u Federaciji je poslovalo 14 mikrokreditnih organizacija, uključujući Sani. To znači da će ih sada biti 13.