Povodom jutrošnje deblokade deponije Uborak saopćenjem za javnost oglasili su se i iz MUP-a HNK.

Kako su naveli, svi zakonom propisani uslovi za policijsko postupanje su bili ispunjeni, a zadaća je izvršena bez upotrebe sredstava prinude.

Saopćenje MUP-a HNK u nastavku prenosimo u cijelosti: 

Dana 09.12.2019 u jutarnjim satima policijski službenici MUP-a HNK su preduzeli Zakonom propisane mjere i radnje i izvršili deblokiranje pristupa deponije, kojom upravlja JP ''Deponija'' Mostar.

Službene radnje su preduzete na osnovu zahtjeva Grada Mostara od 02. 12. 2019. i 06. 12. 2019. i Zaključka Vlade BiH od 28.11.2019. u kojem između ostalog stoji da se, citiramo: ''…ne prekida odlaganje komunalnog otpada zbog javnog interesa do rješenja prethodnog pitanja i čekanje vodnog akta od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora i dopune zahtjeva te izdavanje okolišne dozvole''.

Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano je: policija je dužna pružiti pomoć radi rješavanja poslova i zadaća koji spadaju u nadležnost drugih državnih tijela, privrednih društava i pravnih lica koja vrše javna ovlaštenja, ako se prilikom vršenja tih poslova naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

Dakle, svi zakonom propisani uslovi za policijsko postupanje su bili ispunjeni, a zadaća je izvršena bez upotrebe sredstava prinude.

Odbijamo bilo kakve insinuacije o ''policijskoj diktaturi'', ''političkoj policiji'' i sličnim terminima kojim su nas ''počastile'' pojedine političke stranke i udruženja radi ostvarivanja svojih jeftinih političkih poena.

Policija djeluje profesionalno na osnovu propisanih ovlaštenja i po pravilima struke a sve u cilju obezbjeđenja imovine i lične bezbjednosti građana HNK, te poštivanja i dosljednog provođenja Zakona iz svog djelokruga rada.