Nezavisni sindikata zaposlenika Aluminija (NZS) traži od vlasnika društva Vlade FBiH, predstavnika malih dioničara i Hrvatske te ostalih institucija "pravne države FBiH" (tako su naveli u saopćenju), da ispitaju finansijske tokove u Aluminiju i primjereno kazne sve one koji su radili nezakonite radnje, koji su svojim nemarnim i nesposobnim radom ugrozili egzistenciju radnika i njihovih porodica - navode iz NZS.

-Javnosti u FBiH više puta je ukazivano na mutne poslove koji se odvijaju unutar društva te o potpisivanju loših, štetnih ugovora na štetu društva koje su provodile uprave ove kompanije sa svojim mentorima koji su ih nagrađivali sa astronomski visokim primanjima. Svi su dolazili kao spasitelji na te funkcije gdje su obmanjivali javnost i najavljivali  bolje dane za Aluminij sa rješavanjima ključnog pitanja opskrbe električne energije po ekonomsko prihvatljivim uvjetima, pa sve do revidiranja svih loših zatečenih ugovora da bi na kraju taj ceh zbog lošeg i nesavjesnog upravljanja tih nesposobnih kadrova, koji su sebe nazivali menadžerima visoke klase  te nedovoljne brige samih vlasnika djelatnici Aluminija njih 900 ostalo na ulici bez bilo kakvih primanja. Tražimo da vlasnici sa  nadležnim institucijama  što hitnije krenu u procesuiranje svih odgovornih osoba koje su činile upravljačka tijela Aluminija od početka njegove dubioze - navodi se u saopćenju.