Prodaja ove vrste oduzete robe putem javnih aukcija propisana je Odlukom iz 2018. godine o postupanju s nakitom od plemenitih metala koje je oduzela PUFBiH. Federalna vlada je, zbog neuspjelih javnih aukcija, na posljednjoj sjednici u Mostaru dopunila ovu odluku, a novina je da, ukoliko PUFBiH ne proda zaplijenjeni nakit po postupku aukcije, oduzeta roba može biti prodata registriranim osobama - zlatarima po druga dva postupka - direktnom prodajom ili javnim oglašavanjem koji su propisani Zakonom o PUFBiH.

Prema podacima iz Porezne uprave, prva javna aukcija bila je organizovana 5. jula, a druga 20. decembra 2019. godine. Bilo je ponuđeno više od 1.565 komada nakita, prstenova, ogrlica, narukvica, lančića, naušnica, privjesaka i drugih predmeta od plemenitih metala, većinom 14-karatnog žutog i bijelog zlata, te srebra finoće 925. Ukupna vrijednost nakita koji je bio punuđen na prvoj aukciji iznosila je približno 264.120 KM po početnoj cijeni, dok je ta cijena na drugoj aukciji bila snižena za 25 posto.

Finansijska sredstva dobivena od prodaje nakita od plemenitih metala oduzetog u prekršajnom postupku ili zaplijenjenog u inspekcijskom nadzoru, te ustupljenog na upravljanje PUFBiH, shodno Odluci, ide na račun javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pregled i provjeru da li su stečeni uvjeti za prodaju, kao i procjenu vrijednosti i prodaju oduzete robe vrši komisija koju čine predjsednik i dva člana, a imenuje je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija.