U skladu sa aktivnostima u toku januara ove godine, Institucija je dala preporuke kompaniji Telemach kao i javnu obavijest potrošačima, naglašava Marić i najavljuje da će s obzirom na to da "Telemach nije osporavao ništa iz navedenih preporuka, već su se u svojim medijskim istupima fokusirali isključivo na poslovanje drugih operatera, Institucija svoja buduća djelovanja usmjeriti prema Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH".

- Institucija ombudsmana započela je sveobuhvatnu analizu pravilnika koje RAKBiH propisuje operaterima u njihovom poslovanju te će izdati preporuke RAKBiH sa sugestijama i pravnom analizom svih stavki navedenih preporuka koje su u koliziji ili direktnom kršenju Zakona o zaštitu potrošača u BiH i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču navedene materije.

Također, Institucija ombudsmana namjerava utvrditi činjenično stanje prema žalbama potrošača koji na svojim e-računima vide uvećanja stanja obaveza prema operateru Telemach, koja su nastala usljed raskida korištenja usluga, a s aspekta PDV-a. Institucija ombudsmana obratit će se Upravi za indirektno oporezivanje BiH kako bi se utvrdilo pod kojim brojevima fiskalnih računa je Telemach isporučivao obaveze plaćanja prema potrošačima za neisporučenu uslugu koju su jednostrano proglasili dospjelom – istakao je Marić.