Posljednji u nizu primjera ulaganja u kulturu i institucije kulture je izdvajanje 15.000 maraka Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić posjetio je Općinu Centar gdje mu je načelnik Nedžad Ajnadžić uručio zaključak o isplati 15 hiljada maraka. 

Sredstva su dodijeljena sa granta za podršku kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima, a bit će iskorištena za realizaciju kulturno-obrazovnog projekta pod nazivom "Četvrtkom u Zemaljskom muzeju BiH" u periodu od augusta do novembra 2020. godine. Projekat realiziraju Zemaljski muzej BiH i Udruženje Obala Art Centar, a obuhvata pet programskih ciljeva i to: filmski, muzički i književni program u Zemaljskom muzeju, izložbu fotografija, te Festival svjetla i light dizajna u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. 

Direktor Sijarić naglasio je da podrška Općine Centar ima višestruki značaj za Zemaljski muzej, naročito u vrijeme kada je zbog koronavirusa broj posjeta Muzeju znatno umanjen. 

- Planiramo i ubuduće nastaviti našu brigu za ovu instituciju koja je važna ne samo za Sarajevo, nego za cijelu državu. Država treba dati odgovor na mnoga pitanja, ne samo na problem rada Zemaljskog muzeja, ali dok ovi problemi ne budu sistemski riješeni, mi želimo biti na raspolaganju i pomoći u skladu sa našim mogućnostima. Kada je u pitanju uređenje botaničke bašte računajte na našu podršku, a mi ćemo osigurati novac - naglasio je Ajnadžić.