Ovakve izmjene i dopune Budžeta podržali su vijećnici SDA i HDZ-a, vijećnici SDP-a bili su suzdržani, dok ostali vijećnici nisu prisustvovali sjednici.

Općinsko vijeće, prošlog je mjeseca dalo potpunu podršku trenutnoj Upravi Reumala.

Radnicima Reumala uputili su poziv na solidarnost u ovom teškom periodu zarad očuvanja svojih radnih mjesta, te obavezali načelnika i Općinsko vijeće Fojnica da inteziviraju aktivnosti sa federalnim i kantonalnim institucijama na iznalaženju rješenja za dugoročnu finansijsku stabilizaciju.

Svi su istakli da se boje najcrnjeg scenarija, a do kojeg dovode nebriga države, neprepoznavanje vrijednosti Reumala za Fojnicu i državu u vremenu koronavirusa.

Lječilište Reumal Fojnica je ustanova za medicinsku rehabilitaciju i rekreaciju koja godišnje ostvari 150 hiljada noćenja, te kao takva predstavlja brend po kojem je Fojnica poznata u BiH i okruženju.

 Osim toga, Lječilište Reumal zapošljava oko 400 radnika koji svojim radom prehranjuju porodice.