Optužnicom se tereti i Nina Mulić (39) da je počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa pranjem novca, te Omladinska zadruga "Infomreža" Tuzla zbog krivičnih djela porezna utaja i pranje novca, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

U optužnici je navedena osnovana sumnja da je Edin Mulić u periodu od 2015. do početka 2019. godine, kao faktički odgovorna osoba i predsjednik Nadzornog odbora u Studentskoj zadruzi "Apsolvent" Tuzla, te kao direktor i jedan od osnivača Omladinske zadruge "Infomreža", udružio grupu ljudi koja je po njegovom nalogu kontaktirala i animirala studente da zaključuju fiktivne ugovore sa pomenutim zadrugama o obavljanju određenih poslova, a da poslovi faktički nisu obavljani ili su u određenim situacijama obavljali poslove anketiranja ili promocije za firme i organizacije sa kojima su zadruge sarađivale. Novac naplaćen od fiktivnih ili obavljenih poslova je isplaćivan na račune studenata, koji su za to dobijali manje nagrade u iznosima od 50 do 100 KM, a veći dio isplaćenog novca studenti su putem članova grupe vraćali njemu. Također, i drugi članovi ove grupe su za animiranje studenata dobijali određene nagrade.

Tako prisvojen i zadržan novac nije prijavljivao kao prihod i dohodak od nesamostalne djelatnosti, na što je bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i drugom relevantnom zakonskom regulativom u FBiH.

U optužnici je navedeno da je Mulić sebi ili drugima pribavio protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM kroz Studentsku zadrugu "Apsolvent" i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu "Infomreža".

Nina Mulić je osumnjičena da je učestvovala sa Edinom u udruživanju i činjenju krivičnog djela pranje novca, preuzimajući svoju ulogu u grupi, te u tački pet optužnice se za poreznu utaju i pranje novca tereti i pravno lice Omladinska zadruga "Infomreža" koju je zastupao Edin Mulić.

Supružnici Edin i Nina Mulić su optuženi da su kao osnivači Zadruge, znajući da raspolažu sa novcem pribavljenim vršenjem krivičnih djela, u cilju legalizacije novca, kupovali nekretnine, pokretnosti ili su novac koristili u druge svrhe.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženim oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, a do odluke suda im je blokirana imovina, i to nekretnine, vozila i novac.

Također, Edinu Muliću je Općinski sud Tuzla produžio određene mjere zabrane, izrečene umjesto pritvora kao strožije mjere osiguranja prisustva optuženog tokom krivičnog postupka.