Više od milijardu i 800 miliona maraka (1.809.161.608 KM) ukupni su ostvareni prihodi u zdravstvu Federacije BiH u 2016. godini. U odnosu na godinu ranije, ta sredstva su znatno povećana - za čak 8,9 posto, odnosno za više od 148 miliona maraka.

Najveći dio novca koji se godišnje izdvaja za zdravstvo u FBiH dolazi iz prihoda obaveznog zdravstvenog osiguranja. A te prihode, opet najvećim dijelom, osiguravaju zaposleni kod poslodavaca koji u ukupnom broju osiguranika učestvuju sa 39,26 posto, a u prihodima od doprinosa sa 94,85 posto, zatim penzioneri  i nezaposleni prijavljeni na osiguranje. Od prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u kantonima je u 2016. godini ostvareno 1.172.034.260 KM, a u Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja 151.862.086 KM.

Neujednačena potrošnja po kantonima

Iako su prihodi koji se ostvaruju u zdravstvu po svim stavkama u FBiH iz godine u godinu u porastu, prosječna potrošnja po osiguranim osobama, kao i učešće potrošnje po pojedinim vidovima zdravstvene zaštite, razlikuju se od kantona do kantona. Prosječni prihodi po osiguranom licu u obaveznom zdravstvenom osiguranju u 2016. godini na nivou Federacije BiH su iznosili 570 KM, a po kantonima se kreću se od 438 KM u Srednjobosanskom kantonu, do 808 KM u Kantonu Sarajevo. Ovako izražene razlike u ostvarivanju sredstava neminovno utiču i na razlike u obimu prava na zdravstvenu zaštitu.

Ukupna prosječna potrošnja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po osiguraniku u Federaciji BiH u 2016. godini iznosila je 627 KM i veća je za 3,4 posto u odnosu na 2015. godinu, a prosječna potrošnja lijekova na recept po osiguranom licu u 2016. godini je 100 KM i veća je za 2,5 posto u odnosu na 2015. godinu. No, dok recimo Srednjobosanski kanton po osiguraniku prosječno izdvaja tek 466 KM, Kanton Sarajevo izdvaja 888 maraka. Nesrazmjer je vidljiv i u potrošnji lijekova koji se izdaju na recept – u Posavskom kantonu prosjek je 44 marke, a u Sarajevskom 185 maraka.

- Kao i prethodnih, tako i u 2016. godini zbog nedostatka sredstava nije učinjen iskorak kada je u pitanju implementacija osnovnog paketa zdravstvenih prava za osigurana lica, što znači da se prava pacijenata u odnosu na utvrđena osnovnim paketom uskraćuju. I dalje je prisutan visok stepen nejednakosti u pristupu i dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i po obimu i sadržaju kada su u pitanju prava pacijenata na teritoriju Federacije BiH. Za neosigurana lica nisu osigurana sredstva i ove kategorije nemaju dostupnost zdravstvenoj zaštiti – ističe se u dokumentu Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu koji je izradio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije.

Osnovice i stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje također nisu ujednačene po kantonima ni za jednu kategoriju osiguranika, osim za zaposlene kod poslodavaca. Doprinos za nezaposlene prijavljene kod službi za zapošljavanje se po kantonima obračunava na različit način. U nekim kantonima obračun doprinosa se vrši u paušalnom iznosu, s tim što se iznos paušala razlikuje. Posavski kanton je utvrdio iznos paušala od šest KM, Bosansko-podrinjski od 10 KM, Srednjobosanski od sedam KM i Kanton Sarajevo šest KM, plus tri marke po svakom prijavljenom članu porodice. U ostalim kantonima osnovica za obračun doprinosa za nezaposlene je prosječna bruto plaća u Federaciji BiH, ali po različitim stopama: od 0,7 posto u Kantonu 10, 1,25 posto u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, pa do dva posto u HNK.

Privatnici rekordno zarađuju, izvještaje kriju

Najveći rast ukupnih prihoda u zdravstvu u pretprošloj godini ostvarile su privatne zdravstvene ustanove – za čak 18 posto, ili 65,1 milion KM.

Ovaj iznos, međutim, zasniva se na nepotpunim podacima koje su federalnom Zavodu dostavile privatne zdravstvene ustanove. Iako na taj način krše zakon, brojni privatnici u zdravstvenom sektoru u Federaciji već godinama ignorišu obavezu dostavljanja svojih finansijskih izvještaja nadležnim institucijama. Ovo se posebno odnosi na Kanton Sarajevo u kojem je registrirano 398 djelatnika u privatnom sektoru, a podatke za Obračun sredstava u zdravstvu za 2016. godinu dostavilo je njih 310.

Na bruto plaće i naknade u zdravstvenim ustanovama u 2016. godini potrošeno je 735 miliona maraka. Ukupni troškovi za lijekove iznosili su 478.188.672 KM, a uključuju troškove lijekova u bolničkim zdravstvenim ustanovama, lijekove izdate na recept koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te lijekove koji se prometuju u javnim i privatnim apotekama i za koje nisu izdati recepti.

- Ukupni troškovi lijekova u 2016. godini povećani su za 4,5 posto ili 20,4 miliona KM u odnosu na 2015. godinu. Potrošnja lijekova na recept je porasla za 2,2 posto ili 4,2 miliona KM, potrošnja lijekova koji se prometuju u apotekama i za koje nisu izdati recepti je znatno porasla i to za 17,8 posto ili 26,2 miliona KM, a potrošnja lijekova u zdravstvenim ustanovama je znatno smanjena za 8,7 posto ili 10 miliona KM – navodi se u obračunu.

Troškovi za zdravstvenu zaštitu u inostranstvu iznosili su 28.154.928 KM i porasli su u odnosu na 2015. godinu za 15,4 posto, odnosno za blizu sedam miliona maraka.

- U 2016. godini bilježi se rast rashoda za liječenje pacijenata u zdravstvenim ustanovama u inozemstvu. Pacijenti su upućivani na zbrinjavanje u inozemstvo i to za dio zdravstvenih usluga za koje su verifikovane domaće zdravstvene ustanove što je imalo utjecaj na smanjenje ukupno iskazanih rashoda u zdravstvenim ustanovama - stoji u obračunu federalnog Zavoda.

Dok prihodi rastu, izdaci za kapitalna ulaganja u zdravstvu u 2016. iznosili su nešto više od 68 miliona maraka i značajno su smanjeni - za 67,8 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

U javnim zdravstvenim ustanovama, značajnija kapitalna ulaganja u 2016. bilježe se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (osam miliona KM), JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo (pet miliona KM), Kantonalna bolnica Zenica (2,57 miliona KM), SKB Mostar (2,3 miliona KM), Opća bolnica "Abdulah Nakaš" (1,3 miliona KM), te Zavodu za hitnu medicinu pomoć u KS (1,1 miliona KM). Ukupna kapitalna ulaganja u privatnom sektoru u Federaciji BiH u 2016. godini su iznosila 22 miliona maraka, što je za 13,8 miliona KM više u odnosu na 2015. godinu.

Zdravstvenim osiguranjem na nivou Federacije BiH u 2016. obuhvaćeno je ukupno 90,61 posto stanovništva, što je povećanje za 4,65 posto u odnosu na 2015. godinu.