Pacov koji je rođen 2014. godine tokom svoje deminerske "karijere" pretražio je 225.000 kvadratnih metara, što je otprilike površina 42 fudbalska terena.

Pacov Magava je kao "deminer" pronašao 71 minu i 38 komada NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava).

Za dobro obavljen posao pacov je nagrađivan bananama ili kikirikijem, a zanimljivo je da je prošle godine dobio medalju za herojstvo među životinjanja, koja je ranije uglavnom bila rezervisana za pse.

S obzirom da životni vijek ove vrste pacova traje oko osam godina, odlučeno je da Magava odlazi u zasluženu penziju.