- Paralelno sa intenzivnim i unaprijeđenim konceptima nadzora bankarskog sistema, u 2021. godini nastavljen je i razvoj regulatornog okvira. Po isteku 2020, bili smo zadovoljni efektima naših mjera, spremnošću i kapacitetima za djelovanje u vanrednim okolnostima. Danas možemo tvrditi da su uspostavljeni principi djelovanja dali pune efekte u radu FBA u 2021, uz dodatno jačanje supervizorskih funkcija i nastavak dinamičnog razvoja regulative - tvrde iz Agencije.

Dodaju da je u momentu kada su već nastupile prve posljedice ili efekti pandemije, naš bankarski sistem bio uređen i spreman za djelovanje i daljnje prilagođavanje u novom okruženju.

Iz Agencije ističu da su prije donošenja ključnih odluka i mjera morali uvažiti i poznate specifičnosti koje se odnose na institucionalni okvir u BiH, nadležnosti i slabosti, kao i naograničenja u primjeni makroekonomskih i drugih standardnih alata koji su na raspolaganju regulatorima u zemljama regije ili EU.

Također, kod uspostavljanja prvih mjera za izbjegavanje ekonomskih posljedica pandemije nisu imali relevantna iskustva ili primjere drugih regulatora.

- Prvi koraci su bili samostalni, ali i samouvjereni, jer smo mi najbolje poznavali naš sistem, njegove mogućnosti i ograničenja. Naknadno, vodeći regulatori iz EU su uspostavili principe djelovanja koji se nisu značajno razlikovali u odnosu na naš pristup. Krajem 2020, smo se mogli usporediti sa sličnim ekonomijama i regulatorima. Naš pristup je bio profesionalan i primjeren nastaloj situaciji. Takav pristup nam je dao mogućnost produženog i ciljanog djelovanja i u toku 2021, ali i danas - navode iz FBA.

Naglasili su da je formiranje centralnog registra računa fizičkih lica na državnom nivou tehnički moguće i naše banke u svakom momentu mogu zadovoljiti zahtjeve koji su usmjereni na unapređenja i postizanje veće efikasnosti u radu različitih nivoa vlasti i institucija. Ipak, u aktuelnom političkom trenutku nije izvjesna realizacija ovakvih inicijativa.

- Nažalost, pitanja efikasnosti u provedbi preporuka ili zahtjeva važnih međunarodnih finansijskih institucija mogu nas dovesti u nepovoljnu poziciju uz dodatne dugoročne ekonomske štete. Posebno ističemo važnost koordiniranog pristupa i ubrzanog rješavanja pitanja koja mogu oslabiti naše djelovanje u borbi sa pranjem novca, korupcijom ili prijetnjama finansiranja terorizma - tvrde iz Agencije.

Poručuju da je regulatorni i supervizorski okvir prema kojem posluju banke u BiH usklađen s relevantnim uredbama i direktivama EU.

Iz Agencije podsjećaju da je na preporuku Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Evropska komisija u oktobru 2021. godine donijela odluku o uvrštavanju BiH na listu zemalja koje imaju usklađen regulatorni i supervizorski okvir sa EU.

- Mi smo svjesni važnosti postizanja i održavanja usklađenosti sa EU. Naša iskustva postizanja usklađenosti su vrijedna pažnje i naknadnog razmatranja, dok se efekti ne odnose samo na banke. Šire koristi za reputaciju države i ekonomske prednosti su od većeg značaja. Uspjeh u vođenju iznimno kompleksnih procesa koji su na kraju rezultirali potvrdama Evropske komisije je dokaz ispravnog pristupa i potrebe za jačanjem uloge naših institucija - istaknuto je.

Dodaju da je nedvojbeno da je digitalizacija sada preduvjet za efikasnost i dostupnost bankarskih usluga.

Međutim, pojavljuje se novi rizik potencijalnog raskoraka ili nespremnosti pravnog okvira da podrži trenutne i nadolazeće tehnološke trendove.

- Način poslovanja i pristup banaka je uvjetovan dijelom zakonskog okvira koji se mora izmijeniti. U svakom slučaju, u tekućoj godini očekujemo nastavak aktivnosti na unapređenju okvira za digitalizaciju, i u segmentima koje do sada nismo uspješno ili značajnije mijenjali - navode iz Agencije za bankarstvo FBiH za Fenu.

Kad je u pitanju mogućnost rasta kamatnih stopa, potcrtano je da se one kod nas formiraju na tržištu, djelovanjem ponude i tražnje za novcem, uz efekte koji se prenose sa drugih tržišta, naročito EU.

Nadalje, ekspanzivne monetarne politike vodećih centralnih banaka dovele su do održavanja ambijenta niskih kamatnih stopa u proteklim godinama, uz aktuelno pojačavanje pritiska inflacije.

- Razumno je očekivati postepeno ukidanje makroekonomskih stimulansa što uključuje i povećanje referentnih kamatnih stopa. Ne očekujemo trenutne i brze efekte koji bi naštetili oporavku ekonomije u 2022. Ključni globalni rizici su vezani za usporen oporavak vodećih ekonomija, rast cijena energenata i potencijalne konflikte koji dodatno mogu narušiti ekonomske odnose - smatraju u Agenciji.

Dodaju da je naš bankarski sistem izuzetno likvidan uz zadržane povoljne pokazatelje koji se odnose na kapital.

- Rizici o kojima razgovaramo, u smislu utjecaja na bankarski sistem, vezani su za cjelokupni ekonomski i politički ambijent koji je specifičan za BiH. Ovaj sistem se po uređenosti i otpornosti izdvaja, što otvara dodatne mogućnosti za podršku privredi u periodu oporavka i prilagođavanja novim konceptima poslovanja nakon pandemije - istaknuto je.