Sporazumom je za optuženog predložena kazna od godinu i pet mjeseci zatvora, saopćilo je Tužilaštvo.

- Od optuženog će se oduzeti veća količina krivotvorenog novca, koji je tokom 2020. godine, radi puštanja u opticaj u BiH, pribavio od njemu poznate osobe, u valutama euro i USD, u iznosu većem od 16.000 eura i 21.000 USD - naveli su u saopćenju.

Radi se o:

- 100 novčanica u apoenu od 100 eura istog serijskog broja,
- 113 novčanica u apoenu od 10 eura istog serijskog broja,
- 256 novčanica u apoenu od 20 eura istog serijskog broja,
- 94 novčanice u apoenu od 100 dolara istog serijskog broja,
- 115 novčanica u apoenu od 100 dolara istog serijskog broja.

- Navedeni krivotvoreni novac, optuženi nije uspio staviti u opticaj jer je otkriven nakon što je stavio u opticaj kao pravu, lažnu novčanicu u iznosu od 20 eura, koju je plasirao na području Gradačca - navode iz Tužilaštva.

Potpisivanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi se odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Ukoliko sud prihvati sporazum, predmet će biti pravomoćno okončan bez sudskog postupka i glavnog pretresa.