Iz Ministarstva sigurnosti napominju da će se na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH od 1. aprila, raspodjela pristiglih novčanih sredstava vršiti isključivo na osnovu odluka Vijeća ministara BiH. Također, Ministarstvo sigurnosti BiH će osigurati da pristup, odnosno uvid u pristigla sredstva, u svakom trenutku mogu imati i građani, donatori i mediji.

Nakon odluka Vijeća ministara BiH o načinu utroška sredstava, iste odluke će biti objavljene i dostupne domaćoj i inostranoj javnosti.