Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić i ministar pravde BiH Josip Grubeša, zajedno sa saradnicima su obišli lokaciju započetih radova, čiji završtak je planiran u roku od jedne godine.

Radovi na rekonstrukciji objekta koji su započeti, trebaju osigurati adekvatne kapacitete za smještaj uposlenika Tužilaštva BiH.

Riječ je o višegodišnjem projektu rekonstrukcije objekta te nadogradnje sprata, na objektu koji trenutno koristi Specijalna policija FBiH, a u svrhu proširenja kapaciteta Tužilaštva BiH. Planirana sredstva za navedenu rekonstrukciju u cijelosti su osigurana iz budžeta BiH, realiziranje aktivnosti provodi i koordinira Ministarstvo pravde BiH, a radovi bi u cijelosti trebali koštati oko 3,8 miliona KM.

S obzirom na to da je 04.12.2017. godine otvorena nova zgrada Tužilaštva BiH izgrađena sredstvima EU, institucija BiH a uz podršku VSTV BiH, koja je značajno poboljšala uvjete rada i smještaja uposlenika, rekonstrukcijom i opremanjem ovog objekta, riješit će se nedostatak adekvatnog prostora za smještaj tužilaca, uposlenika, te drugih prostora neophodnih za rad Tužilaštva BiH, što će doprinijeti boljim radnim uvjetima te odvajanju prostorija Tužilaštva BiH u okviru kompleksa pravosudnih institucija BiH, saopćilo je Tužilaštvo BiH.