Određena lokacija je u neposrednoj blizini graničnog punkta, a njegovo postavljanje bi trebalo biti završeno do kraja dana. Prijemni kapacitet šatora za samoizolaciju je do 100 osoba, koji na ovom graničnom prijelazu zatraže ulazak u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je svim putnicima određena samoizolacija u trajanju od 14 dana.

Šator za za samoizolaciju bi trebao već sutra biti spreman za mogući prijem nekoliko osoba, dok će se u narednom periodu rješavati pitanja sanitarnog čvora i ishrane ljudi koji bi eventualno boravili u ovom prostoru.