Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

1. Senada Gadže, rođenog 1964. godine u Gacku, državljanina BiH
2. Zaima Laličića, rođenog 1959. godine u Savinom Selu, Srbija, državljanina BiH
3. Sulje Hebiba, rođenog 1968. godine u Gacku, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba, u svojstvu stražara pripadnika 1. korupsa Armije RBiH, u objektima za zatočenje na području Hrasnice, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata.

Oni se terete da su počinili nezakonita zatvaranja, ubistva, mučenja, zlostavljanja, mučenja na ponižavajuće načine, tjelesna sakaćenja i druge teške oblike zlostavljanja nad žrtvama civilima srpske nacionalnosti sa područja naselja Hrasnica, Butmir i Sokolović Кolonija.

Navedeni zločini rezultirali su smrću šest žrtava, čija smrt je nastupila kao posljedica teških premlaćivanja i zlostavljanja, kao i nanesenim trajnim tjelesnim i duševnim povredama većeg broja žrtava, koje i danas imaju posljedice od zlostavljanja.

Optuženi se terete za krivično djelo-ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem više od 50 svjedoka i prilaganjem više od 200 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćilo je Tužilaštvo BiH.