Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Branka Kovačevića, državljanina BiH i Srbije i pravnog lica "Horizont" d.o.o. Banja Luka, kojom se terete da su u periodu 2016. i 2017. godine počinili utaju PDV-a u iznosu 358.428 KM i za taj iznos oštetili budžet BiH.

Kako je saopćilo Tužilaštvo, optužnicu protiv Kovačevića, rođenog 1972. godine u Bihaću, i "Horizonta" podigao je tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH.

Prema navodima optužnice Kovačević se tereti da je, kao odgovorna osoba firme "Horizont" d.o.o. Banja Luka, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, izbjegao da obračuna i plati poreska davanja PDV-a propisana poreskim zakonodavstvom.

Pravno lice "Horizont" d.o.o. Banja Luka se tereti da je kao pravno lice raspolagalo nezakonito ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Kovačević.

- Optuženi Kovačević se tereti da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare, a pravno lice "Horizont" d.o.o. Banja Luka krivično djelo porezne utaje ili prevare - navodi se u saopćenju.

Tužilaštvo je također saopćilo da je podiglo optužnicu protiv Dragana Jurčevića, zvanog Buba i Slavice Jurčević , a kojom ih tereti da su kao odgovorne osobe u pravnoj osobi "BUBA COMMERCE" d.o.o. Vitez, postupali protivno zakonskim odredbama koje definiraju način obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost, te na taj način u razdoblju od 2016. do 2018. godine, u više navrata, nisu obračunali niti platili porezne obaveze za PDV u ukupnom iznosu od 161.456 KM.

- Za navedeni iznos oštetili su budžet i građane BiH. Optuženi se terete za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine - saopćeno je.

Optužnice su proslijeđene na potvrđivanje Sudu BiH.