Vrijednost prodane robe na aukcijama i direktnim prodajama iznosila je 499.200,74 KM, dok je u istom periodu uništena roba vrijedna 506.187,73 KM.

Na aukcijama su se mogli gotovo sve "od igle do lokomotive" - čarape, grudnjaci i rukavice, polovna vozila, namještaj i kućanski aparati, ali i gumeni čerupač za piliće, magnetni steznik za leđa, polovne skije, konzerve tunjevine i skuše, bračni krevet, kandila i ikone, te mnoge drugi predmeti koji su zasigurno našli svog kupca. U ponudi su se također mogli naći i skupocjeni mobiteli, nakit, markirana odjeća i obuća...

- Kad je u pitanju roba koja se uništava, radi se o robi koja je uništena u skladu sa odlukama nadležnih sudova. Naime, roba koja predstavlja kopije poznatih svjetkih brendova ne može biti prodavana. U skladu sa Odlukom o prodaji carinske robe, nadležni regionalni centri UIO pripremaju spiskove roba za koje su ispunjeni uslovi za prodaju. U nadležnim regionalnim centrima formirane su komisije koje vrše procjenu vrijednosti robe koja se prodaje, s tim što postoji mogućnost ako to zahtjeva situacija i specifičnost određene robe da se angažuje i spoljno lice - stručnjak ili sudski vještak, koji će pomoći u procjeni vrijednosti robe koja se prodaje – kazao nam je Ratko Kovačević, portparol UIO.

Ratko Kovačević

Vrijednost robe, u koju su uključeni svi indirektni porezi, komisija utvrđuje na osnovu raspoložive dokumentacije i stvarnog stanja robe koja se izlaže prodaji.

- Ukoliko se vrijednost robe ne može utvrditi na ovaj način, komisija vrijednost robe utvrđuje na osnovu cijene identične ili slične robe na domaćem tržištu, umanjene za uobičajеne troškove poslovanja u trgovini – objasnio je naš sagovornik.

Aukcije su javne i na njima mogu učestvovati sve punoljetne osobe i pravna lica, kao i fizička koja obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa, pod uslovom da polože propisani depozit. Međutim, to ne važi za uposlene u UIO, kao i osobe koje su u rodbinskoj vezi sa nekim od uposlenika Uprave do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva.

- Svi učesnici aukcije, na zahtjev, treba da se identifikuju predočavanjem lične karte ili pasoša, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima. Prije početka aukcije, ponuđači su dužni položiti depozit u iznosu od 10 posto od početne cijene robe koja se prodaje. Depozit se uplaćuje bezgotovinski na depozitni račun Uprave ili gotovinom na blagajni regionalnog centra na sam dan održavanja aukcije – kazao je Kovačević, objasnivši kako se može pristupiti aukciji.

Ako prva javna aukcija ne uspije ili ako je po okončanju aukcije ostalo neprodate robe, komisija odlučuje da li će se održati druga aukcija ili će se prodaja izvršiti putem direktne prodaje. Ukoliko komisija odluči da se održi druga aukcija, ona se održava pola sata nakon okončanja prve aukcije.

- Na drugoj javnoj aukciji, minimalna dogovorena cijena za prodaju robe umanjuje se na 75 posto od cijene utvrđene za prvu javnu aukciju. Svi koji su ranije položili depozit za prvu aukciju, imaju pravo da učestvuju na drugoj aukciji na osnovu ranije položenog depozita. Ako su aukcija ili licitacija poništene ili nisu uspjele ili je po okončanju aukcije ili licitacije ostalo neprodate robe, stavaraju se uslovi za postupak direktne prodaje. Ponude za direktnu prodaju se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vršenja direktne prodaje, koverte se otvaraju javno i roba se prodaje licu sa najboljom ponudom – istakao je.

Kupac je dužan uplatiti novac na Jedinstveni račun Uprave u roku od pet dana od dana izvršene prodaje, odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru, a robu može peuzeti nakon što dostavi dokaz o uplati.