Podaci koji trebaju biti dostavljeni BH Telecomu su:

naziv i adresa škole, broj telefona škole i e-mail adresa škole za kontakt, te spisak sa imenima i prezimenima učenika koji nemaju internet, njihove adrese stanovanja i telefone učenika/roditelja za kontakt.

E-mail adresa na koju predstavnici škola BH Telecomu dostavljaju navedene podatke, kao i eventualne upite je [email protected]

- Ovo je još jedna akcija kojom BH Telecom želi pružiti podršku školama i građanima kako bi im život u ovim okolnostima učinio lakšim. Pristup i korištenje interneta koji bude omogućen djeci kao rezultat ovog javnog poziva biće besplatan dok traje situacija izazvana koronavirusom - naveli su iz BH Telecoma.