Na lokalitetu Barica i Bašća predviđa se solarna elektrana snage 520 kW, a na lokalietu Ravan snage 322 kW, navedeno je u saopćenju Vlade SBK.

Koncesija se dodjeljuje po B.O.T. (izgradi, upravljaj, prenesi) sistemu za period do 30 godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Ranije je Vlada SBK objavila poziv za dodjelu koncesije za izgradnju dvije fotonaponske elektrane na istom lokalitetu Prokosa, na kojem je planirana gradnja četiri solarne elektrane, dvije po 600 kW i dvije od 2.400 kW.