U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnom su nivou povećani depoziti kod nerezidentnih banaka za 377,2 miliona maraka (4,8 posto), dok su investicije u vrijednosne papire smanjene za 74,5 miliona maraka (1,1 posto), kao i strana valuta u trezoru CBBiH za 77,7 miliona maraka (14,6 posto), saopćila je Centralna banka BiH.