Kažu da su poreznici zahtjeve većinom podnosili lično.

- Prema službenim evidencijama kantonalnih poreznih ureda, nadležne porezne ispostave su u periodu od objave Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD na web stranici Porezne uprave od 13.5-19.5.2020. godine zaprimili ukupno 2.483 zahtjeva za subvencioniranje doprinosa shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica - navode u Pu FBiH.

Dodaju kako su porezni obveznici u najvećem broju slučajeva obrasce ZSD dostavljali lično u nadležne porezne ispostave, a manji broj zahtjeva je zaprimljen putem pošte, e-maila i faxa.

- Podsjećamo porezne obveznike koji su svoje zahtjeve dostavili putem e-maila i faxa da su dužni u roku od 15 dana naknadno dostaviti originalni zahtjev za subvenciju – Obrazac ZSD jer sve dok porezni obveznik ne dostavi originalnu dokumentaciju, zahtjev za subvencioniranje neće biti proslijeđen Federalnom ministarstvu finansija - pojašnjavaju.

Objašnjavaju i koliko vremena prođe od predaje zahtjeva do odobrenja uplate doprinosa.

- Porezna uprava Federacije BiH zahtjeve poreznih obveznika rješava u što kraćem roku, i dostavlja Federalnom ministarstvu finansija. Međutim, efikasno rješavanje zahtjeva zavisi od toga da li su porezni obveznici uz zahtjev dostavili i propisanu dokumentaciju. Na osnovu pristiglih zahtjeva uočeno je da uz određeni broj zahtjeva nije dostavljena propisana dokumentacija, stoga skrećemo pažnju poreznim obveznicima da svoje zahtjeve kompletiraju i dostave nadležnoj poreznoj ispostavi - kazali su nam u PUFBiH.

Naglašavaju da će ostvarivanje prava na subvenciju zavisiti isključivo od poreznih obveznika koji su dužni ispuniti uvjete i uz zahtjev dostaviti svu propisanu dokumentaciju blagovremeno.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020. godine je 29.05.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec.

Podsjećaju da će uplatu sredstava na ime subvencije obaveznih doprinosa izvršiti Federalno ministarstvo finansija direktnom uplatom fondovima na propisane uplatne račune javnih prihoda.