U ovom slučaju optuženi su Suad Zonić iz Tuzle, izvršni direktor za proizvodnju i održavanje u Rudniku Kreka, Sakib Muhtarević, rukovodilac PK Dubrave, Sakib Halilčević, tehnički rukovodilac PK Dubrave, Asim Brčaninović, rukovodilac službe za zaštitu na radu PK Dubrave, Nedim Šljivić, tehnički rukovodilac za BTK (bager, traka, klasirnica) PK Dubrave, svi iz Živinica, i Mirad Delić iz Tuzle, tehnički rukovodilac BTO (bager, traka, odlagač) PK Dubrave.

Oni su optuženi za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u sticaju s krivičnim djelom oštećenje zaštitnih naprava na radu počinjeno iz nehata. Poginuli su došli traktorom da kupe ugalj, a nastradali su nakon obrušavanja padine na kopu. Optuženi se terete jer su, prema novodima optužnice, bili upoznati sa nestabilnošću kosina na kopu, ali su ipak dozvolili ulaz trećim licima.

Mirsad Herić

Članovi porodica poginulih i danas su bili u sudnici i ispred Općinskog suda Živinice. Kažu da čekaju pravu za njihovu djecu i nadaju se da će presuda biti izrečena što prije.

- Ta djeca su išla tamo i kupovala ugalj, nakon što su dobili poziv od portira da tamo uđu. Ugalj su rudničke mašine za njih prethodno iskopale i pripremile. Sve to je iznio i tužilac u završnoj riječi. Bilo je tu desetak traktora, a razbježali su se nakon što se desilo obrušavanje - kaže Mirsad Herić, čiji je sin Edin Herić imao samo 18 godina kada je poginuo na kopu.

Nadamo se da ćemo konačno dobiti presudu, ističe Herić, da neko odgovara za četiri mlada života ugašena na kopu.

Ramo Alibašić otac je poginulog Reufa Alibašića iza kojega je ostalo dvoje male djece.

- Svako zna da su na kopu portiri uzimali novac. Kome su ga oni dalje davali, to oni znaju. Javna je tajna da se uzima novac za ulazak i kupljenje uglja. Moja njiva graniči s kopom i to se i dan-danas dešava, ja to gledam skoro svaki dan - kaže Ramo Alibašić.

Ramo Alibašić

Optuženi se prema navodima optužnice Tužilaštva TK, kao odgovorne osobe u različitim segmentima poslovanja Rudnika Kreka i PK Dubrave, u periodu od novembra 2014. do februara 2015. godine na esploatacionom polju PK Dubrave, nisu pridržavali propisa o tehničkim pravilima prilikom izvođenja rudarskih radova i zaštitnih mjera. Također, iskopavanje se vršilo van okvira dopunskog rudarskog projekta i u nestabilnim uvjetima, te da su postupali suprotno odredbama Zakona o rudarstvu FBiH i pravilnicima Rudnika Kreka Tuzla. Svi su se još 1. jula 2016. godine izjasnili da nisu krivi.