Stoga Federalni zavod za zapošljavanje mora nastaviti s unapređenjem programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i obuke.

Ovo su podaci prikupljeni anketiranjem poslodavaca s kojim se danas na temnatskoj sjednici upoznala Vlada FBiH.

Vlada je također usvojila informaciju u vezi sa analizom tržišta rada, a upoznala se i s informacijom da je u prošloj godini došlo do stabilizacije prilika na tržištu rada, kao i da je trend smanjenja broja nezaposlenih osoba nastavljen je i u ovoj godini.

- Uzimajući u obzir znatno višu stopu nezaposlenosti žena u odnosu na muškarce, činjenice da je najveća stopa nezaposlenosti zabilježena kod osoba dobi između 30 i 49 godina, te da skoro trećinu nezaposlenih čine nekvalifikovani radnici, zadužila je Federalni zavod za zapošljavanje da uskladi svoje programe kako bi se ovim kategorijama pružile što bolje prilike na tržištu rada - saopćeno je nakon tematske sjednice.