Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević je rekao da se taj ugovor, prema informacijama kojima raspolaže, potpisuje na godinu dana s tim da se, ukoliko nema nikakvih primjedbi bilo koje od strana, automatski produžava za svaku godinu.

Naveo je da Udruženje poslodavaca ima 76 firmi iz metalskog sektora koje zapošljavaju nešto manje od 11.000 zaposlenih, što je oko 36 posto ukupno zaposlenih u metalskom sektoru.

- Dogovorena je minimalna satnica od 3,5 KM neto što iznosi oko 615 KM na mjesečnom nivou. Bio je to zahtjev sindikata na koji su poslodavci pristali i bojim se da je to na granici koju privreda može u ovakvim uslovima izdržati. Svako dalje povećanje minimalne plate direktno zavisi od poteza vlasti, kako izvršne tako i zakonodavne. Bez usvajanja zakona o doprinosima, porezu na dohodak i porezu na dobit nije realnog govoriti o porastu životnog standarda  zaposlenih - kazao je Pandurević. 

Potpisnici granskog kolektivnog ugovora Kotorić i Melez su ocjenili da su pregovori bili korektni, ali da nije bilo lako doći do rješenja. Poslodavci su na ovaj način, kako je rečeno, pokazali da su socijalno osjetljivi i društveno odgovorni.

Melez je rekao da je iznos najniže satnice za metalski sektor ranije bio 2,75 KM.