Ovaj memoranudm u ime EU-a potpisuje europski komesar za ekonomiju Paolo Gentilon, a u ime Centralne banke, kao agenta zajmoprimca, potpisnik je guverner Senad Softić. S obzirom na to da se radi o pomoći za više nivoa vlasti Memorandum su potvrdili i podržali ministri finansija oba entiteta te gradonačelnik Distrikta Brčko. 

Ministar Bevanda naglasio je kako je cilj makrofinansijske pomoći EU-a ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 te dolazi uz ostale resurse koje je zemlja dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost.

- Novac iz ovog zajma bit će isplaćen u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu Memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji kojeg smo također potpisali. Tim sporazumom reguliraju se procedure isplate pomoći BiH - objasnio je ministar Bevanda.  

Dodao je da je BiH duže vrijeme pregovarala o ovom zajmu jer su morale biti ispoštovane sve unutrašnje procedure kao i mehanizam koordinacije tokom odlučivanja.

- Najvažnije je da smo uspješno postigli dogovor svih nas unutar BiH te je to prihvatljivo za EU, a nastavak  aktivnosti propisan je upravo ovim memorandumom kao i našim zakonskim procedurama o zaduživanju - naglasio je ministar Bevanda.

Ovim Memorandumom u skladu s prethodnim odlukama Evropskog parlamenta i Vijećem Europske unije BiH stavljena je na raspolaganje makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona eura u obliku zajma. Nakon potpisivanja, koje je zbog epidemioloških mjera završeno korespodentno i bez ceremonija,  ministar Bevanda zahvalio se EU-u na spremnosti da pomogne Bosni i Hercegovini u ovom izrazito izazovnom vremenu te čestitao svim sudionicima na uspješno okončanim pregovorima, saopćilo je Ministarstvo finansija BiH.