Ugovor o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa COVID-19.

Ministar Bevanda zahvalio se predstavnicima Svjetske banke na razumijevanju i brzoj rekaciji kako bi bio osiguran novac u borbi protiv virusa COVID-19 u BiH.

- Novac je namijenjen za oba entiteta koji su i korisnici ovog kredita i bit će na njih i alociran tako što Federaciji BiH pripada 60 posto, a Republici Srpskoj 40 posto. Uvjeti su povoljni jer je rok otplate 32 godine sa sedam godina grejs perioda - naglasio je ministar Bevanda nakon potpisivanja ugovora. 

Implementatori projekta u Federaciji BiH, kojoj pripada 19.859.900 eura, jesu federalna ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Republici Srpskoj pripada 13.240.100 eura i projekt provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS-a. Ministar Bevanda očekuje da novac bude iskorišten svrsishodno u skladu s uvjetima zajma, te naglasio značaj ovakvih projekata u momentima kada se cijeli svijet susreće s teškim posljedicama pandemije i to ne samo zdravstvenim nego socijalnim i ekonomskim.

Cilj ovog projekta, između ostalog, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVID-19, te jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH, saopćilo je Ministarstvo finansija BiH.