Na marginama 2. Sarajevo Halal Faira (SHF) 2019, Bosna Bank International (BBI) u saradnji sa Islamskom korporacijom za razvoj privatnog sektora (ICD) koja djeluje pri Islamskoj razvojnoj banci (IsDB ) prvi put u Sarajevu organizirala je veliki sastanak direktora banaka iz cijelog svijeta koje posluju u skladu sa islamskim principima.

Tokom sastanka potpisan je Memorandum o razumijevanju  između Bosna Bank International, Islamske korporacije za razvoj privatnog sektora (ICD), Islamic bank "Zaman-Bank" Jsc iz Kazahstana, Islamic Bank of Guinea, Islamic Bank of Niger, United Bank of Albania i Alakhdar Bank Maroko. Ovaj Memorandum je platforma za buduću saradnju između potpisinica, ali je otvoren i za druge banke da mu pristupe.  Cilj Memoranduma je zajednička saradnja na promociji islamskog bankarstva, promociji poslovnih događaja u cilju povezivanja tržišta,  razmjena iskustava i dobrih praksi, te promocija halal-inudstrije.

-ICD ima pristup u 54 države članice i u tim zemljama definitivno postoji interes za halal- proizvode i razvoj biznisa u ovoj oblasti. Procjenjuje se da je halal-tržište vrijedno 2,3 triliona dolara. Vjerujemo da naše finansijske institucije u kojima imamo pristup i mreža finansijskih instuitucija u kojima je ICD jedan od vlasnika mogu postati izvrsna dodatna vrijednost u osiguravanju finansiranja i kreditnih linija, a s druge strane imamo infrastrukturu za razvoj i otvaranje fabrika. Želimo da BiH postane centar halal-industrije u Evropi. Također, kroz naše članice mi možemo osigurati pristup ovih proizvoda u cijelom svijetu - izjavio je Ayman Sejiny, direktor Islamske korporacije za razvoj privatnog sektora (ICD).

BBI banka od ranije ima potpisan memorandum o saradnji sa ICD-om.

-Ova saradnja sa BBI bankom izvrsna je prilika za BiH, jer kroz taj MoU dajemo Bosni i Hercegovini  pristup našoj mreži, od od Indonezije do Maroka, od zapadne do subsaharske Afrike. ICD ima 102 finansijske institucije u svijetu, od čega 42 u Africi  i svaki proizvod koji bude dolazio iz BiH kroz našu mrežu, mi mu možemo obezbijediti sigurnost - kazao je Sejiny.

Dodao je da je metodologija koju koristi BBI banka pokazala veoma uspješnom te da će BBI model poslovanja u skladu s islamskim principima biti implementiran i u drugim finansijskim institucijama u vlasništvu ICD-a. 

Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke predstavio je poslovne rezultate BBI banke, kao uspješan primjer rada i djelovanja banke koja djeluju na principima islamskog bankarstva.

-BBI banka  od osnivanja do danas se suočila s mnogo izazova i poteškoća, ali ih je sve uspješno prevazišla.  Kada je BBI banka počela s radom, klijenti i tržište u BiH nisu poznavali pojam islamskih finansija. U tom periodu trebalo je klijente upoznati s principima islamskog bankarstva i istovremeno se takmičiti sa jakom konkurencijom, bankama koje su ovdje imale svoje podružnice.  Razvili smo nove proizvode utemeljene na islamskim principima. Dosta smo radili na uvezivanju privrednika međusobno i sa investitorima, povezivanju naših klijenata, počeli organizirati SBF i SHF kao investicijsko-poslovne konferencije i uz puno rada i truda, postigli smo to da je BBI banka danas najbržerastuća banka u BiH - kazao je Bukvić.

Dodao je da je BBI banka partner privredi u BiH te je pozvao  učesnike sastanka da na sljedeći SBF i SHF dovedu svoje klijente, a BBI banka će posredovati njihovom povezivanju sa bh. privrednicima.

Na  sastanku je razgovarano o aktivnostima u pravcu saradnje privrede Bosne i Hercegovine i privreda zemalja gostiju te promocije Sarajevo Halal Faira i Sarajevo Business Foruma u zemljama u kojima su prisutni IsDB i ICD.  Zaključeno je da je ovaj sastanak početak buduće uspješne saradnje te da zajednički imaju kapacitete da doprinesu razvoju zemalja u kojima posluju.