Zoran Tegeltija, ministar finansija Republike Srpske, i Ian Brown, šef Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), potpisali su danas u Banjoj Luci dva ugovora o zajmu EBRD-a za javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" u iznosu od 80 miliona eura.

Zajmovi su prethodno odobreni u Narodnoj skupštini RS-a, a namijenjeni su za dodatno finansiranje završetka izgradnje auto-puta Banja Luka - Doboj (deset miliona eura) i izgradnju dijela evropskog Koridora 5C, dio I, koji prolazi kroz RS i povezuje sa auto-putem Banja Luka – Doboj (70 miliona eura).

- Kreditnim sredstvima za izgradnju Koridora 5C, dio I, finansirat će se izgradnja dvije petlje: Johovac (Tovira) i Rudanka (Kostajnica), dionica auto-puta u dužini od 6,1 km između te dvije petlje i prilazni put sa dvije trake dužine oko kilometar, za povezivanje s postojećim magistralnim putem M17 Banja Luka - Doboj, uključujući most preko rijeke Bosne – saopćeno je iz Ministarstva finansija RS.