Prema riječima Murise Marić, izvršne direktorice Udruženja potrošača "DON" iz Prijedora, ukoliko potrošač ne posjeduje račun ili kopiju računa, dovoljno je da ima drugi dokaz o kupovini, a to je ovjerena garancija, otpremnica, slip, izvod sa tekućeg računa, potvrda o prijemu robe ili priznanica.

- U dodiru sa svjetlošću svi fiskalni računi vrlo lako izblijede i lako ostanemo bez njega ako nismo uradili kopiju odmah nakon što smo kupili proizvod, pogotovo za proizvode za koje ih nešto duže trebamo čuvati. Takvi fiskalni računi ne važe prilikom bilo kakve reklamacije u prva 24 mjeseca. Čak i u slučaju korištenja trgovačke garancije morate posjedovati račun da biste dokazali da ste to u toj radnji kupili. Sa ovim izmjenama Zakona omogućeno je da ima mnogo dodatnih dokumenata koji vam mogu poslužiti, a da to ne bude uvijek fiskalni račun – istakla je.

Nejednako postupanje

Marić je istakla da je sada nejednako postupanje prema potrošačima u Federaciji u odnosu na RS.

- U jednom dijelu zemlje je obavezan fiskalni račun, dok u drugom dijelu pored fiskalnog računa imamo mogućnost i još šest drugih dokumenata da priložimo da bismo dokazali kupovinu – naglasila je.

Vrlo je interesantno, dodala je, da "imamo iste trgovačke lance i istu robu kupujemo u oba entiteta, a jedan dio zemlje je ovim izmjenama mnogo zaštićeniji u smislu da postoji više načina da se dokaže kupovina".

- Ako se radi, naprimjer, o frižideru, TV-u, skupljim telefonima i slično, tu se nekako i čuvaju računi, ali ako se radi o nekim manjim kućanskim aparatima, poput kuhala za vodu, miksera ili pegle, nekada se ti računi ne čuvaju ili vrlo brzo izblijede. To se dešava jer su možda neadekvatno ostavljeni ili ljudi nisu znali da oni u dodiru sa svjetlošću brzo izblijede. Godinama unazad se pratila situacija u vezi sa čuvanjem računa. Mi uvijek kažemo potrošačima da kopiraju račun kada nešto kupe i da tek tad ostave sve na nekom mjestu zaštićeno od svjetlosti – kazala je, te dodala da oni sa tim preporukama ne mogu doći do svih potrošača.

Istakla je da je ova izmjena Zakona došla upravo iz razloga što veliki broj potrošača u proteklim godinama nije mogao ostvariti reklamaciju upravo zato što nisu imali račun ili nisu imali vidljiv račun.

- Neko nije imao račun, ali je imao neki drugi dokaz što se ranije nije uvažavalo, a evo od oktobra postoji način da se dokaže kupovina, što je vrlo značajno za potrošače – istakla je.

Knjiga reklamacija i polovna roba

Marić je navela i da, prema novim izmjenama Zakona, postoji knjiga reklamacija koju moraju imati svi koji se bave prodajom bilo koje vrste robe.

- Jedna od novina u Zakonu je da ako se potrošač pismeno obrati, mailom ili pošalje poštom prigovor, da on mora biti uvažen i da se taj dokument mora čuvati i odložiti u knjigu reklamacija pod rednim brojem koji je sljedeći. To je nešto na šta zaista treba dobro obratiti pažnju jer se ranije dešavalo da reklamacije na takav način nisu pratili inspekcijski organi niti smo mi iz Udruženja mogli da popratimo postupanje prema potrošačima – kazala je Marić.

Objasnila je da se ti podaci sada moraju čuvati najmanje dvije godine, te da je i sa te strane potrošač mnogo više zaštićen nego ranije.

Naša sagovornica je dodala da su u zakonodavstvo sad uvršteni i polovni proizvodi.

- Do sada ni jedan zakon nije precizirao kako da ostvarite svoje potrošačko pravo kada kupite polovnu robu, iako i ta polovna roba ima neku vrijednost. Danas te vrijednosti nisu nimalo male, bez obzira na to što se radi o polovnim prozvodima. Kao potrošači smo bili prepušteni samovolji trgovaca, pa vam neki trgovac da sedam, neki 30 dana, a najviše su davali za polovne automobile šest mjeseci. Sada svi ovi proizvodi koje kupujemo kao polovne također imaju garanciju od godinu – zaključila je.

Račun se mora čuvati

Prema riječima Gordane Bulić, predsjednice Udruženja Kluba potrošača Tuzlanskog kantona, potrošač u FBiH mora sačuvati fiskalni račun kako bi mogao ostvariti reklamaciju.

- To je nekako i logično, pogotovo ako se radi o skupljim proizvodima. Ako kupite nešto, nije baš logično da ne sačuvate račun uz garancijski listić.

Bulić je kazala da je bilo slučajeva da su im se ljudi žalili da nemaju račun, a da su htjeli reklamirati proizvod, ali su oni veoma rijetki.

- Ljudi obično uzmu račun kao dokaz da su nešto kupili, uzmu garancijski listić uz račun. Ta navika već postoji. Mislim da u svemu tome potrošači mogu imati više štete nego koristi ukoliko ne uzimaju račun i ako su se pouzdali u to da će vratiti proizvod bez računa – dodala je.

Prodavač, prema njenim riječima, može izvući kopiju računa za neki proizvod, ali to otežava ostvarivanje prava potrošaču, odnosno odlaže.

- On onda mora da ide u njihovo računovodstvo, da prema datumu traži kopiju računa. Ukoliko radnik nije tu ili nije slobodan ili radi nešto drugo što je važno za firmu, potrošač mora da čeka dok on bude slobodan da bi pretraživao da nađe taj račun za koji on kaže: "Pa, eto, mislim da je bilo oko jedan sat, oko 17. maja". To je vrlo teško. Mislim da je ispravno da potrošač sačuva račun za skuplje proizvode i da se ne pouzda da će moći ići u računovodstvo, biti odmah primljen i da će to pravovremeno riješiti ukoliko nema račun. Sve to mnogo lakše ide ako ima račun – zaključila je Bulić.