Optuženi Crnkić se tereti da je tokom 2015. godine kao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, bez saglasnosti Upravnog odbor učlanio Zavod u međunarodnu asocijacijaciju - Centar za transatlantske odnose Sais na Univerzitetu Johns Hopkins.

Potom je na ime članarine po njegovom nalogu izvršena isplata sa računa Zavoda u iznosu od 39.859,25 KM u korist međunarodne asocijacije, iako trošak nije bio predviđen finansijskim planom, niti je za to imao saglasnost Upravnog odbora koji donosi Finansijski plan. Na taj način Crnkić je oštetio Zavod za navedeni iznos.

Postupajuća tužiteljica predložila je sudu saslušanje 16 svjedoka i izvođenje više od 80 materijalnih dokaza.