U optužnici se navodi da je Ognjen Gajić ponudio informantu „Fanatikos“ da uveze robu komercijalnog karaktera iz Njemačke na carinsko područje BiH, preko graničnog prijelaza Orašje, bez provođenja odgovarajućeg postupka carinskog nadzora nad robom koja se uvozi i bez plaćanja propisanih uvoznih dadžbina za šta je tražio dar u vidu novca.

Optuženi Ognjen Gajić (saradnik–carinik u Carinskom referatu na GP Orašje) i Adem Mujkanović, (viši stručni saradnik-vođa smjene u Carinskom referatu na GP Orašje) su 17.oktobra 2018. godine od prikrivenog istražitelja „Dušana“ zahtijevali, a zatim i primili dar u vidu novca u iznosu od 200 eura i 20 KM da bi u okviru svoje funkcije propustili provesti odgovarajući carinski postupak prema robi koja se uvozi, suprotno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.

Sud BiH je, 31.januara 2020. godine, razdvojio postupak u odnosu na optuženog Adema Mujkanovića zbog zaprimljenog sporazuma o priznanju krivnje, saopćeno je iz Suda BiH.