Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM, nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM, neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

- Blagovremenim isplatom plaća i plaćanjem poreznih obaveza dobivate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Naglašavamo da Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, i da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga, te da sankcioniše porezne obveznike. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun - saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Dodaju kako je porezni sistem jedna od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja ekonomske politike svake uređene i stabilne države i s pravom se može reći da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države. Svojim uplatama poreza, porezni obveznici šire, povećavaju i jačaju državni kapacitet i tako doprinose osiguranju uslova za bolji život svih građana.

- Sve učestalije napade i prebacivanje odgovornosti na Poreznu upravu koji se vrše zbog pokušaja Porezne uprave da naplati porezni dug zbog čega dolazi do blokade računa poreznih dužnika odbacujemo kao neosnovane, tendenciozne i pokušaje ugrožavanja rada Porezne uprave i ekonomske stabilnosti Federacije BiH. Suosjećamo sa zaposlenicima koji svoja prava nastoje ostvariti protestima različitih oblika, ali oni ne treba da protestvuju zbog Porezne uprave koja nedozvoljava isplate plaća bez uplate poreza i doprinosa, jer ovim činom pomažemo, a ne odmažemo zaposlenim. Zato pozivamo zaposlene i njihove predstavnike da se bore za rješavanje uzroka koji dovode do toga da se vrši isplata plaća bez uplate doprinosa. Borite se za pravdu i istinu i svoja prava trebate rješavati s vlasničkim i upravljačkim strukturama, a politika Porezna uprava je da olakša, a ne da otežava ostvarivanje prava poreznih obveznika. Populističke su izjave da nisu problem novčana sredstva već blokada računa. Ako je to tako neka vlasničke i upravljačke strukture uplate ta sredstva i problemi će nestati... - saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.