Manjak u budžetu TK rezultat je epidemije koronavirusa, odnosno manjka privredne aktivnosti usljed donesenih preventivnih mjera.

- U skorije vrijeme imat ćemo niz mjera koje će pomoći privredi kantona, a sve ćemo sinhronizirati s Vladom FBiH. Vlada TK će osigurati oko četiri miliona KM za mala i srednja preduzeća, odnosno subvenciju kamata, da bi sačuvali tekuću likvidnost ugroženu smanjenim obimom posla. U saradnji s bankama sredstva će biti multiplicirana kroz beskamatnu kreditnu liniju oko 100 miliona maraka. Razmatrat ćemo i ukidanje određenih parafiskalnih nameta što molimo gradove i općine da učine - rekao je danas premijer TK Denijal Tulumović.

U skladu s tim Vlada je danas prihvatila Informaciju o uštedama u Budžetu TK za 2020. godinu iz koje je vodljivo da, za sada, prijedlog ušteda iznosi 8.314.294.00 KM. Prema ovoj Informaciji najveći prijedlog ušteda iskazala je Vlada Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 3.092.590,00 KM, od čega se najveći dio odnosi na uštede koje se planiraju ostvariti u okviru kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava u iznosu od 2.791.500 KM. Ministarstvo obrazovanja i nauke je dostavilo prijedlog ušteda u ukupnom iznosu od 1.794.831 KM, a najveći dio ušteda se odnosi na prijevoz uposlenih u iznosu od 889.996,00 KM i prijevoz učenika u iznosu 517.804,00 KM. Ministarstvo pravosuđa i uprave je dostavilo ukupan prijedlog ušteda u iznou od 691.103,00 KM i ove uštede se odnose na izdatke za materijal, sitan inventar i usluge.

Jasno je, dodaju u Vladi, da trenutni prijedlog ušteda nije dovoljan te će Vlada TK u narednom periodu izvršiti restrukturiranje pozicija na rashodovnoj strani Budžeta TK za 2020. godinu i to u smislu njihovog značajnijeg smanjenja jer u protivnom može doći do kašnjenja u isplatama.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o kriterijima, namjeni i iznosu potrebnih inicijalnih sredstva javnim zdravstvenim ustanova na području Tuzlanskog kantona. Ukupna inicijalna sredstva za ove namjene predviđena su u iznosu do 1.300.000 KM. Također, Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, ove godine je planirano 4,5 miliona KM.