Vlasnici deset objekata u ulici Dženetića čikma u Sarajevu, koji se nalaze iza pijace Markale i čije rušenje je skoro najavljeno, posredstvom svog advokata Zlatka Petrovića uputili su dopis načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću, nadležnoj općinskoj inspekciji i Rijasetu Islamske Zajednice BiH, kako bi pronašli najbolje rješenje za pitanje statusa ovih objekata.

- Razlog za dostavljanje odgovora nadležnoj općinskoj Inspekciji i Islamskoj zajednici nalazimo u činjenici da je kod Općine Stari Grad Sarajevo - Služba za inspekcijske poslove, pokrenut postupak inspekcijskog nadzora i donjeto Rješenje o uklanjanju, ali prema Islamskoj zajednici – kazao nam je Petrović.

Dodao je kako je odgovor IZ poslat jer je ona sa vlasnicima privremenih objekata sklopila ugovore o zakupu zemljišta na kojima su izgrađeni objekti i bila nosilac odobrenja za građenje dok su vlasnici ovih objekata investirali u njihovu izgradnju, te u dužem vremenskom periodu od više od 20 godina ih koristili i ulagali materijalna sredstva.

- Očekujemo pozitivan odgovor nadležnih organa na predmetni akt, a sve u skladu sa iznesenim, relevantnim činjenicama i dokazima – istaknuo je.

Predloženo je, između ostalog, da se vlasnicima privremenih objekata u novoizgrađenoj zgradi, koja će biti izgrađena na lokaciji gdje se njihove radnje trenutno nalaze, osigura korištenje deset poslovnih prostora, koji bi im bili ustupljeni pod zakup, te da ti prostori budu približne kvadrature kao njihovi trenutni objekti.

Vlasnici su, između ostalog, u aktu naveli kako su svjesni činjenice da, u slučaju da se prihvate njihovi prijedlozi, Općina Stari Grad nije u mogućnosti ponuditi konačni ugovor o zakupu poslovnih prostora jer oni još nisu izgrađeni. Stoga su predložili da se definiše i potpiše adekvatan obavezujući dokument koji će vlastodavcima, kao sadašnjim vlasnicima privremenih objekata, i budućim zakupcima osigurati elementarnu pravnu sigurnost.

- Forma takvog akta može se definisati u formi predugovora koji bi stupio na pravnu snagu nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su sprečavali sklapanje samog ugovora o zakupu - navodi se u aktu.

Kako smo ranije pisali, urbanističko-građevinski inspektor Općine Stari Grad po službenoj dužnosti je izvršio inspekcijski pregled u ulici Dženetića čikma bb i konstatovao da su izvedeni građevinski radovi izgradnje deset objekata privremenog karaktera.

Iz Općine su nam tada pojasnili da je investitoru naređeno da objekte poruši s obzirom na to da je predočio urbanističku saglasnost i odobrenje za postavljanje deset kioska privremene namjene na period od jedne godine, izdato 1998. godine.

Investitor privremenih kioska bio Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, a zemljište na kojem se oni nalaze je u vlasništvu Općine Stari Grad.

Uputili smo zahtjev i Općini Stari Grad da nas informišu o tome da li su zaprilimi akt vlasnika objekata, te na koji način planiraju riješiti njihov problem, međutim do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.