Prijedlogom su obuhvaćeni rudnici uglja Kreka Tuzla (2.214.159 litara) i Gračanica Gornji Vakuf - Uskoplje (500.000 litara), rudnici mrkog uglja Đurđevik (3.619.203 litara), Kakanj (5.600.326), Breza (911.230), Zenica (368.100), Banovići (15.604.759). Zatim, rudnici boksita Široki Brijeg (150.000), Posušje (350.000) i Jajce (85.000), kao i firma Lager Posušje (4.000.000).

Prijedlog je baziran na zahtjevima rudnika uglja i boksita u Federaciji BiH proisteklim iz zakonske mogućnosti za oslobađanje od plaćanja putarine na dizel-gorivo i činjenice da će oslobađanje imati pozitivne efekte na poslovanje rudnika koji svoju tešku i djelatnost od opšteg interesa obavljaju u izuzetno složenim uslovima. Također je činjenica da se na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji zasniva dugoročni bilans energetskih potreba Federacije BiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto uglja rudnici isporuče JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.