Aktivnosti Tužilaštva BiH u tom predmetu usmjerene su na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih da su počinile visoko sofisticarane oblike finansijskih prevara.

U radu je ostvarena suradnja sa Interpolom u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i sa bankama sa područja EU.

Tokom istrage utvrđeno je da su počinioci tih krivičnih djela krivotvorili bankovne naloge za uplate, te ulazili u zaštićene mreže i komunikacijske sisteme kako bi krivotvorenom dokumentacijom realizirali novčane uplate iz inostranstva, na račune više građana u Bosni i Hercegovini koji su uz određenu naknadu takav novac podizali i predavali osumnjičenima.

Kako bi u počinjenju krivičnih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom krivotvorili dokumentaciju za uplate u iznosu do 10.000 eura, kako finansijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim organima.

- Još uvijek se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali se svakako radi o višemilionskim iznosima, realiziranim putem višestrukih uplata sa krivotvorenim nalozima - navode iz Tužilaštva.

Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnih djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela, a u vezi sa krivičnim djelima prevare, krivotvorenja isprave, neovlaštenog pristupa sistemu i mreži elektronske obrade podataka i pranja novca.

- Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.