Predstavnici Diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, odnosno nekoliko ambasada i predstavnika međunarodnih organizacija, izrazili su svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osobama u BiH, povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), navodi se u saopćenju Delegacije EU u BiH

- Svaki građanin/ka BiH - bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike - uživa sva prava i slobode utvrđene Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilje, kao i pravo na mirno okupljanje - stoji u zajedničkoj izjavi predstavnika Diplomatskog kora u BiH, povodom IDAHOT-a.

U izjavi se naglašava da su "najjača, najsigurnija i najnaprednija društva su ona u kojima svi građani/ke mogu živjeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije".

Također se navodi da LGBTI osobe u BiH također zaslužuju da se prema njima postupa s  dostojanstvenom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovi sugrađanima/kama i da moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u bh. društvu.

- Spremni smo podržati vlasti u BiH, kao i organizacijame civilnog društva i sve zainteresirane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude - poručuju predstavnici međunarodne zajednice u BiH.

Smatraju da prva Bh. povorka ponosa, najavljena za 8. septembar, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana/ki.

Predstavnici dilomatskog kora u BiH ističu da je pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova bh. društva.

- Ova prava svim građanima BiH zajamčena su Ustavom i drugim zakonima. Povorka ponosa je prilika za BiH - koja se ponosi time što je otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca/ki - da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni dužnosnici, institucije i građani/ke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, sigurno i dostojanstveno - istakli su predstavnici diplomatskog kora u BiH.

Zajedničku izjavu dali su: Diplomatski ured Kraljevine Belgije u BiH, Britanska ambasada u BiH, Vijeće Europe - Ured u Sarajevu, Delegacija EU-a u BiH/Specijalni predstavnik EU-a u BiH, Ambasada Francuske u BiH, Ambasada Fedralne Republike Njemačke u BiH, Ambasada Italije u BiH, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Ambasada Kraljevine Španije u BiH, Ambasada Švedske u BiH, Ambasada Švicarske u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, saopćeno je iz Delegacije EU-a u BiH.