Zildžić nije imao primjedbe na tretman u pritvoru, omogućena mu je posjeta supruge i pravni savjet advokata, potvrdio je za Agenciju FENA načelnik Kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH, ministar-savjetnik Nebojša Regoje.

Predstavnik ambasade se susreo i sa Zildžićevim pravnim zastupnikom te s nadležnim sudijom za prethodni postupak, i upravnikom Okružnog zatvora u Užicu. Ambasada BiH u Beogradu će, kako je istakao Regoje, nastaviti da u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja prati postupak koji se vodi protiv uhapšenog državljanina BiH.

- Za pitanja izručenja i drugim pravnim aspektima možete se obratiti Ministarstvu pravde BiH ili pravnom zastupniku Salke Zildžića - naveo je Regoje.