Ovu grupu čini tridesetak 30 organizacija civilnog društva, prvenstveno iz našeg kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, koje se bave humanitarnim aspektima koji prate migrantsku situaciju.

Nakon što su saslušali predstavnike Koordinacionog tijela, premijer je predložio da Vlada Tuzlanskog kantona u narednom periodu pokuša iznaći mogućnosti da se poveća iznos sredstava neophodnih za finansiranje pripreme obroka za migrante, a koje distribuiraju Merhamet i EMMAUS.

Također, putem resornog ministarstva Vlada će apelirati na apoteke da pojačaju nadzor nad izdavanjem psiho – farmatika, a Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će nastojati da putem centara za socijalni rad i drugih nadležnih službi osigura kvalitetnije zbrinjavanje maloljetnih migranata, kao i zanavljanje protokola sa Ministarstvom sigurnosti BiH a u vezi sa kvalitetnijim postupanjem i zbrinjavanjem ranjivih kategorija.

Premijer je predstavnike Grupe upoznao sa informacijama i aktivnostima koje je Vlada do sada provodila na ovom planu, te inicijativama koje su podnošene, te izrazio spremnost da se i aktivnije uključi u rješavanje ovog problema.

- Ovo što trenutno, nažalost, imamo u Tuzli je naša sramota. Vlada Tuzlanskog kantona je već nekoliko puta pokušavala dati svoj doprinos u zbrinjavanju migranata, te smo i dalje spremni pomoći, ali nam je neophodna aktivnost i želja i drugih nivoa vlasti da bi smo mogli polučiti određene konkretne rezultate - rekao je premijer Tulumović.

Predstavnici udruženja danas su premijera i ministre unutrašnjih poslova i rada, socijalne politike i povratka Sulejmana Brkića i Admira Hrustanovića, upoznali i sa problemima s kojima se susreću u svom radu, te prezentirali aktivnosti koje su do sada, kao grupa, ali i pojedinačno organizacije poduzimali i koje poduzimaju kako bi migrantima omogućili što humaniji prihvat i zbrinuli ih prije nego što migranti nastave svoj put dalje.

Kako je istaknuto, s ciljem razmjene informacija i bolje međusobne koordinacije, do sada su održavani i redovni sastanci ove koordinacione grupe, ali se i pored upućenih poziva niko od predstavnika lokalnih zajednica nije uključio.

Obzirom da do sada predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona nisu ni bili pozivani, danas je dogovoreno da narednom sastanku prisustvuju i predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kako bi se ažurnije razmijenile informacije i planirale zajedničke aktivnosti.