Grabovac je bio autor više knjiga, a u posljednjih nekoliko godina objavio je knjige "Privreda Bosne i Hercegovine pred kolapsom" i "Pad kapitalizma i početak filantropizma".

Grabovac je rođen u Bugojnu, gdje je završio osnovnu i Srednju ekonomsku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1965. godine, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1976. godine gdje je i doktorirao 1988. godine.

Imao je specifične stavove kao što je onaj da Svjetska banka ima tajni cilj da razori Bosnu i Hercegovinu, te kako se rade ekonomski potezi u cilju uništenja BiH. Također, tvrdio je da se u Bosni i Hercegovini nalazi 66 posto nezaposlenih osoba.

Komemoracija je planirana za subotu u 12:15 sati u Komemorativnom centru Bare, nakon čega će na istoimenom groblju biti obavljena sahrana.