Prof. dr. Zvonimir Radeljković rođen je u Tuzli, 26. oktobra 1943. Studirao je i 1967. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na studijskoj grupi Anglistika-Germanistika. Magistrirao je na Univerzitetu Indiana (Bloomington, IN, USA) 1969. godine.

Doktorirao je 1975. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s disertacijom Toroov značaj u utemeljenju američke književne tradicije. Preminuo je u Sarajevu 23. februara 2021. godine.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biran je 1969. za asistenta, 1975. za docenta, 1981. za vanrednog i 1988. za redovnog profesora. U okvirima Odsjeka za anglistiku uspostavio je prve univerzitetske programe i kolegije iz američkih studija i američke književnosti u bivšoj Jugoslaviji. Predavao je više decenija anglosaksonsku civilizaciju, modernu englesku književnost, te kolegije iz američke književnosti devetnaestog i dvadesetog stoljeća, na dodiplomskom, i savremenog američkog romana, na postdiplomskom studiju. Nakon penzionisanja, 2013. godine dodijeljena mu je titula professor emeritus Univerziteta u Sarajevu.

Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza u Sarajevu i Zagrebu. Kao gostujući profesor u trajanju od jednog akademskog semestra i više predavao je na Grand Valley State University (SAD) te sveučilištima u Zagrebu i Osijeku, a držao je predavanja na univerzitetima i van njih, širom Evrope i Amerike.

Naučni doprinos Zvonimira Radeljkovića kao vrsnog istraživača, britkog književnog kritičara i nadasve svestranog književnog historičara bio je, prvenstveno, fokusiran na američku i englesku književnost i kulturnu historiju. U svojim proučavanjima bavio se američkom, ali i engleskom književnošću i kulturnom historijom (osobito je proučavao periode kao što su američki transcendentalizam, visoka moderna u američkoj poeziji i prozi, savremeni američki roman), o čemu je objavio dvije knjige eseja i stotinjak članaka i studija u časopisima i naučnim edicijama na našim prostorima i u inozemstvu (New York, Tübingen, Amsterdam, Ohio), od čega dvanaest na engleskom jeziku. Sa referatima je sudjelovao na brojnim naučnim i stručnim skupovima u bivšoj Jugoslaviji, te u Engleskoj, Italiji, Norveškoj, Njemačkoj, Španjolskoj i SAD-u.

Prof. dr. Zvonimir Radeljković je bio aktivno prisutan u javnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, regiona jugoistočne Evrope, ali i drugih dijelova svijeta, ne samo kao ugledni univerzitetski nastavnik i istaknuti naučni radnik, nego i kao pošten i hrabar intelektualac, koji se u svojim javnim istupima dosljedno borio za slobodu mišljenja i javne riječi, a napose umjetničkog iskaza, te isticao potrebu za univerzalnom zaštitom ljudskih prava, a osobito je u svojim istupima naglašavao potrebu da se sačuva i dalje unapređuje autonomija organiziranja i djelovanja Univerziteta, kao mjesta slobodne razmjene mišljenja i ideja u cilju ostvarivanja posvemašnjeg razvoja i napretka akademske zajednice i društva u cjelini.

U svima nama na Odsjeku za anglistiku, ali i cijelom Filozofskom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu, ostaje ogromna praznina, osobito generacijama njegovih nekadašnjih studenata, mnogobrojnih kolega i prijatelja. Ali i divne uspomene na plemenitog čovjeka i profesora s kojim smo imali sreću i čast da provedemo lijepe decenije zajedničkog akademskog života i rada, navodi se u saopćenju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.