Nakon duge i teške bolesti u Sarajevu je preminuo Salih Hadžiefendić, saopćeno je iz Foruma parlamentaraca BiH. Salih Hadžiefendić je rođen 02.01.1954. godine u Diviču, kod Zvornika. Bio je poslanik u Skupštini RBiH i u Ustavotvornoj skupštini Federacije BiH. Iz Foruma ističu da je Hadžiefendić, kao poslanik u Skupštini RBiH, učestvovao u donošenju ključnih historijskih odluka kojim je BiH uspostavila svoju nezavisnost i osigurala međunarodno priznanje.

Početkom agresije na BiH, učestvuje u osnivanju Patriotske lige, nakon čega je uhapšen i proveo deset mjeseci u srpskim zatvorima i logorima. Nakon rata Salih Hadžiefendić  je aktivno učestvovao u organizovanju povratka prognanih i raseljenih, obnovi i pomoći povratnicima. Bio je jedan od osnivača Foruma parlamentaraca BiH. 

Sahrana Saliha Hadžiefendića obavljena je danas u njegovom rodnom mjestu Diviču, kod Zvornika.