Predsjednik bh. komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE Edhem Bičakčić izjavio je da bi time bilo omogućeno dvostruko snabdijevanje, a BiH bi mogla ozbiljnije pristupiti razvoju distributivnih sistema. 

- BiH će se dugoročno oslanjati na gas zbog njegovih strateških i ekoloških prednosti - potcrtao je Bičakčić. 

Dodao je da su za BiH interesantni i LNG terminali u Hrvatskoj i Grčkoj jer je ukapljeni gas sada konkurentan ruskom koji dolazi Turskim tokom. 

Također, Bičakčić smatra da BiH može i treba zakupiti određena skladišta za gas u svijetu u kojima bi držala rezerve za zimu, ali i ispitati mogućnosti skladištenja u zemlji. 

Precizirao je da BiH troši 230 miliona kubika gasa godišnje, a većina potrošnje je koncentrisana u zimskom periodu zbog grijanja Sarajeva. 

Nekoliko industrijskih potrošača ima mali udio u ukupnoj potrošnji.