Na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvira Kazazovića, da se predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju rješava na kvalitetniji i sistematičniji način, Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” bit će dostavljena saglasnost za raspisivanje radnih mjesta za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

Planirano je da u predškolskoj ustanovi u Centru “Vladimir Nazor” bude angažirano 25 defektologa, oligofrenologa, edukatora, rehabilitatora, jedan  defektolog/logoped, 10 medicinskih sestara pedijatrijskog smjera, 15 profesora predškolskog odgoja, jedan pedagog/psiholog, jedan domar, četiri spremačice i jedan dnevni portir. Na ovaj način će se, također, sistemski riješiti i radno-pravni status profesionalaca koji su već dali doprinos u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju, a Centru “Vladimir Nazor” će biti omogućen kvalitetniji pristup djeci sa teškoćama u razvoju, individualizirani pristup svakom djetetu koji će doprinijeti razvoju svakog djeteta u njegovom punom kapacitetu u skladu sa individualnim sposobnostima i mogućnostima.

Važno je napomenuti da je prevashodni cilj i programski zadatak Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, između ostalog, sistemsko uključivanje sve djece sa teškoćama u razvoju u predškolski odgoj i obrazovanje, a koje podrazumijeva ranu intervenciju, detekciju, rehabilitaciju i socijalizaciju, njegu i zaštitu djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju do polaska u osnovnu školu, navodi se u saopćenju Kazazovića ministra za obrazovanje, nauku i mlade .