Tunel Ivan, kapitalni je projekt koji će znatno promijeniti cestovnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, na nadmorskoj visini i do 1.020 metara je centralna tačka koja spaja Bosnu i Hercegovinu.

Probijanju tunela Ivan prisustvovao je v. d. izvršnog direktora Sektora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH Ešef Džafić, sa šefom projekta na poddionici Tarčin – Ivan Erminom Handžarom i saradnicima.

Radovi na probijanju tunela kroz planinski prijelaz Ivan-sedlo započeli su u januaru prošle godine. U julu ove godine probijena je lijeva cijev 1.761 metar. Probijalo se 24 sata dnevno, u tri smjene. Prosječno dnevno napredovanje u probijanju cijevi bilo je do 3,5 metara, a iskopano je ukupno 330.000 prostornih metara materijala koji se ugrađuje u nasip trase autoceste.

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake, a lijeva i desna cijev su spojene sa pet poprečnih veza, kao i jednom poprečnom vezom za prolaz interventnih vozila. Radovi su se izvodili u jako izazovnoj i složenoj geološkoj strukturi, litološki sastav je bio heterogen, tako da je bilo nepredviđenih okolnosti koje su prevaziđene.

U toku je izrada sekundarne obloge tunela Ivan, do sada je izvedena na način da je armirana čitavom dužinom u obje cijevi, te je izveden podnožni svod. Ovo govori koliko je okolno tlo bilo nestabilno i koliko je trebalo sigurnosnih mjera i podgrade izvesti da bi se osigurala stabilnost tunela. Završetak betoniranja sekundarne obloge očekuje se u martu 2022. godine, a instalacije i oprema počet će se ugrađivati početkom 2022. godine.

Izvođač radova na ovoj poddionici je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH). Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Engineering S.r.l. iz Italije. Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a novac je osiguran putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini 11,4 miliona eura koji su osigurani u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

S druge strane, vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansira se novcem osiguranim kod Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od WBIF (sredstva EU-a) u visini 11,7 miliona eura.

Radovi na poddionici Tarčin – Ivan ukupne dužine 6,9 kilometara teku planiranom dinamikom. Predviđeni rok puštanja u promet je ljeto 2022. godine, saopćeno je iz Autocesta FBiH.